Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Artikelen

Algemeen

Vier jaar Online Pedagoog: een terugblik

Op 1 maart 2012 is Online Pedagoog officieel 4 jaar in de lucht. In deze vier jaar is er veel gebeurd. Hier een kleine terugblik.
Geschreven op: 27-Feb-2012
Lees meer....

Pubers & adolescenten

Kamp voor jeugd met autisme en ADHD

Kinderen met AD(H)D, ODD of een autismespectrumstoornis kunnen soms op behoorlijk wat onbegrip uit de omgeving. Bij Be Yourself Vakantiekampen bezorgen twee jonge enthousiaste orthopedagogen deze kinderen een onvergetelijke tijd. Op deze kampen werken kinderen aan hun doelen; daarnaast staat plezier met elkaar natuurlijk voorop.
Geschreven op: 29-May-2011
Lees meer....

Peuters, Kleuters & Basisschool

"Waarom is mijn kind zo moeilijk?"

Alle kinderen zijn anders. Er zijn kinderen die gemakkelijk in de omgang zijn of moeilijk. Kinderen die gemakkelijk ruzies relativeren of om iets kleins enorm boos worden. Één van de dingen waar de persoonlijkheid van een kind uit bestaat is het temperament. Hoe komen de verschillen in temperament tot stand en wat kan een ouder doen als zijn kind problemen ervaart door zijn temperament?
Geschreven op: 19-May-2011
Lees meer....

Pubers & adolescenten

Eindexamen: gezakt, wat nu?

Na veel zwoegen, zweten en zenuwen is het binnenkort weer zover: zo'n  110.000 leerlingen van het VMBO,  53.000 havisten  en 41.000 vwo'ers doen hun eindexamen. Verreweg de meeste leerlingen krijgen daarna positief bericht: ze zijn geslaagd en kunnen zich nu in alle rust richten op hun vervolgopleiding, werk of jaartje ertussenuit.
Geschreven op: 25-Apr-2010
Lees meer....

Algemeen

Ouderschapsplan bij echtscheiding

Voor wie is het ouderschapsplan verplicht? Het ouderschapsplan is sinds 1 maart verplicht voor gehuwde en geregistreerde ouders, met of zonder gezamenlijk gezag en voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. Veel samenwonende, ongehuwde ouders staan er niet bij stil dat het verplichte ouderschapsplan ook voor hen geldt.
Geschreven op: 28-Apr-2009
Lees meer....

Het feestdagendilemma

In augustus begint het, en ongeveer in oktober barst het goed los: de vele verleidingen die de feestdagen bieden. De catalogussen van de speelgoedwinkels vallen met bosjes op de deurmat, met als boodschap ‘kopen, kopen, kopen’. De tv-gids staat vol met sinterklaasprogramma’s, in de supermarkt kunnen de kinderen hun schoen zitten en Zwarte Piet deelt in de stad taaitaai uit. Ook op school wordt vanalles ten ere van de Goedheiligman geknutseld, gezongen en de schoen gezet.
Geschreven op: 11-Dec-2008
Lees meer....

Waarom liegen kinderen?

Jonge kinderenliegen voornamelijk om onder straf uit te komen. Het ‘eigenbelang’ speelt een belangrijke rol op jonge leeftijd. Oudere kinderen liegen soms tegen hun ouders als ze in tweestrijd raken tussen hun vriendengroep en het thuisfront. Ze kunnen bijvoorbeeld zeggen dat ze niet gerookt hebben, terwijl dit wel zo is. Het gaat er dan vooral om dat ze graag aan de normen van de vriendengroep willen voldoen (in dit geval roken), maar ook hun ouders niet willen teleurstellen. Oudere kinderen liegen ook om te voorkomen dat hun ouders bezorgd raken (een meisje zegt bijvoorbeeld: “ik was bij een vriendin”, terwijl ze eigenlijk bij een jongen was).
Geschreven op: 27-Oct-2008
Lees meer....

Pubers & adolescenten

Heeft mijn kind NLD?

NLD is een afkorting van de Engelse term Non-verbal Learning Disabilities. Letterlijk vertaald betekent dat 'non-verbale leerstoornissen', ofwel: leerstoornissen die betrekking hebben op non-verbale informatie. Er wordt ook wel gezegd dat de auditieve informatie (het horen) beter wordt verwerkt dan de informatie die via zien en voelen binnenkomt. De problemen uiten zich samengevat in de motoriek, het ruimtelijk inzicht, het inzicht in oorzaak-gevolg-relaties, de schoolse vaardigheden bij rekenen en schrijven, het werktempo en sociaal begrip. In dit artikel wordt de stoornis kort beschreven met enkele handvaten.
Geschreven op: 31-Aug-2008
Lees meer....

Algemeen

Zin en onzin van online hulp in de orthopedagogiek

Wat is online opvoedingsondersteuning? Online opvoedingsondersteuning vindt plaats via de chat of de e-mail. De  orthopedagoog kan één-op-één met de ouder praten, maar het is ook mogelijk om “groepssessies” te organiseren, waarbij meerdere ouders in een chatroom praten. Meestal zien de cliënt en de orthopedagoog elkaar niet. Hierdoor heeft hulpverlening via internet extra mogelijkheden, maar ook beperkingen. Omdat het contact betrekkelijk anoniem is, is online opvoedingsadvisering zeer geschikt voor het bespreken van zaken waarop een taboe rust. Onze ervaring is dat ouders via de chat en e-mail openlijker praten over de thuissituatie dan in persoonlijk contact het geval is. Ook is het gemakkelijker om “to the point” te komen. Uit onderzoek blijkt dat 77% van de online hulpverleners dit voordeel herkennen.
Geschreven op: 29-Aug-2008
Lees meer....

Pubers & adolescenten

Met overgewicht naar Victory Camp

Victory for Life is een stichting die zich sinds 2002 inzet voor de bevordering van een gezonde en actieve levensstijl bij mensen met en zonder overgewicht. Victory for Life organiseert vakanties voor jongeren tussen 11 en 26 jaar, die te kampen hebben met overgewicht, de zogenaamde ‘’Victory Camps’’. De nadruk ligt bij het Victory Camp op de verandering van het alledaagse gedrag en op het maken van bewuste keuzes als het gaat om gezond en actief leven.
Geschreven op: 10-Aug-2008
Lees meer....

Kinderen en hun financiële opvoeding

Deze maand was in diverse kranten te lezen dat jongeren vaak niet verantwoordelijk omgaan met hun geld. Dit blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut Budgetvoorlichting (Nibud). Een kwart van de scholieren leent wel eens geld. Het zijn vooral de jongere scholieren die geld lenen, vaker dan oudere pubers. Als scholieren lenen, lenen ze gemiddeld € 77,- (bron: J/M voor ouders). Van de jongeren die geld lenen bij instanties weet 30% niet hoe hoog de rente is en hoe lang ze moeten aflossen. Ook het afsluiten van verzekeringen of aanvragen van toeslagen zijn dingen waar jongeren zich weinig mee bezig houden.
Geschreven op: 14-May-2008
Lees meer....

Algemeen

Dyscalculie: moeite met rekenen

Tot op heden wordt de rekenstoornis dyscalculie nog lang niet altijd herkend en erkend. Als ouders van deze kinderen om voorzieningen vragen, wordt er nog dikwijls verbaasd gereageerd. En dit terwijl dyscalculie helemaal niet zo zelden voorkomt! Onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer 3 á 6 op de honderd kinderen last heeft van deze leerstoornis. Dit artikel geeft een uitleg over discalculie en verschillende vormen ervan.
Geschreven op: 23-Mar-2008
Lees meer....

Rouwverwerking bij kinderen

Veel kinderen en jongeren krijgen op een bepaald punt in hun leven te maken met het overlijden van een dierbare. Dit kan een huisdier zijn, een opa of oma, een vriendje of een ander familielid. Voor ouders heeft zo’n gebeurtenis een grote impact: bovenop hun rouwproces komt nog het verdriet om wat het verlies voor hun kind betekent. Het is onmogelijk om als ouder het verdriet van een rouwend kind geheel weg te nemen. Wel kan een ouder zijn kind helpen om dat verdriet een plaats te geven. In dit artikel wordt rouw bij kinderen besproken en worden enkele handvaten voor de ouders gegeven.
Geschreven op: 22-Feb-2008
Lees meer....

Peuters, Kleuters & Basisschool

Kleuters en televisie: kan TV-kijken kwaad?

Omdat de TV een belangrijke plaats in neemt in het moderne gezinsleven, rijst bij veel vaak ouders regelmatig de vraag hoe lang hun kind TV zou mogen kijken. Ouders moeten dagelijks beslissingen nemen over het kijkgedrag van hun kinderen. Opvallend is dat gezinnen heel verschillend omgaan met afspraken over het TV-kijken. In sommige gezinnen zijn er strikte afspraken gemaakt over het aantal uren dat een kind voor de TV mag zitten en in andere gezinnen kijken de kinderen TV als het zo uitkomt. Ook komt het nogal eens voor dat dit onderwerp aanleiding geeft tot onenigheid tussen vader en moeder. In dit artikel wordt een onderzoek behandeld dat ingaat op de relatie tussen tv-kijken en probleemgedrag bij kleuters.
Geschreven op: 20-Feb-2008
Lees meer....

Moeilijke eters

De avondmaaltijd is voor veel gezinnen de belangrijkste tijd van de dag. De meeste gezinnen doen hun best om in ieder geval 4 á 5 dagen in de week samen te eten. De maaltijd is niet alleen belangrijk omdat de voedingsmiddelen die je eet een belangrijke bouwsteen vormen voor het lichaam en ervoor zorgen dat je de week doorkomt. Het is ook een sociaal moment, waarop je als gezin de dag doorneemt en met elkaar praat over wat er in je omgaat. Hoewel de maaltijd een heel gezellig moment kan zijn, is het voor veel ouders ook een bron van stress, irritaties en zorgen. In sommige gezinnen is de maaltijd een doorlopende strijd. Een strijd om de kinderen te laten eten, om te zorgen dat ze aan tafel blijven zitten of zelfs om ervoor te zorgen dat het eten niet door de kamer of over de grond vliegt. Voor deze gezinnen is de maaltijd alles behalve ontspannend. De ouders moeten ervoor zorgen dat het kind niets tekort komt en tussen de strijd door moeten ze zelf ook nog wat eten binnen zien te krijgen. Dit is een moeilijke, maar veelvoorkomende situatie. In dit artikel worden diverse tips gegeven die kunnen helpen om een moeilijke eter weer plezier te laten krijgen in het nuttigen van een maaltijd.
Geschreven op: 18-Feb-2008
Lees meer....

Pubers & adolescenten

Adolescenten, ouders en middelenmisbruik

Pubers en adolescenten kunnen voor een opvoeder heel ontwapenend zijn. Ouders kunnen erg van pubers en adolescenten genieten, net zoals van kinderen in een eerdere ontwikkelingsfase De overgang van de kindertijd naar de volwassenheid gaat gepaard met heel wat experimenteren door de jongere, wat niet altijd eenvoudig voor de ouders is. Veel ouders ervaren dilemma’s met betrekking tot het evenwicht tussen begrip tonen, vrijheid bieden en grenzen stellen. Veel ouders vrezen dat hun kind “ontspoort”, in aanraking komt met verkeerde vrienden en drank en drugs gaat gebruiken. Een veel gevreesd voorbeeld hiervan is misbruik van alcohol, sigaretten en drugs bij pubers en adolescenten (Efionayi-Maeder,1996). Veel ouders vragen zich af hoe zij vanuit hun positie hun jongere kunnen behoeden voor de schadelijke gevolgen van middelenmisbruik, het liefst op een manier die door beide partijen als prettig wordt ervaren.Dit artikel richt zich op de meest voorkomende vormen van middelenmisbruik bij jongeren: sigaretten, drank en softdrugs.
Geschreven op: 24-Jan-2008
Lees meer....

Stress in de adolescentie - is het een probleem?

De adolescentie is voor veel jongeren een van de meest turbulente tijden in het leven. Op lichamelijk, cognitief en sociaal gebied verandert er in deze periode van alles. De adolescent laat de kindertijd achter zich, maar past nog niet direct in de volwassen wereld. Sommige jongeren ervaren de adolescentie dan ook als een tijd van “tussen de wal en het schip vallen”. In korte tijd verandert er vaak zoveel dat het voor de adolescent lastig is om ermee om te gaan.Het gevolg hiervan is dat veel adolescenten stress en angst ervaren. Wanneer is stress een probleem? Reageert iedere jongere hetzelfde op stress? En wat is eraan te doen, behalve in bed kruipen en deze periode ‘uitzitten’? Op deze vragen wordt geprobeerd in dit artikel antwoord te geven.
Geschreven op: 24-Jan-2008
Lees meer....

Peuters, Kleuters & Basisschool

Over pesten en gepest worden

Naar schatting gaan meer dan 350.000 kinderen tot 18 jaar in Nederland dagelijks gebukt onder pesterijen. Pesten bestaat in allerlei verschillende vormen en kan op veel verschillende plekken voorkomen: op weg naar school, in de schoolpauze, op de sportvereniging en tegenwoordig zelfs via internet. De definitie van iemand die gepest wordt is iemand die herhaaldelijk door andere personen wordt bejegend op een manier waaronder hij of zij lijdt. Het slachtoffer kan zich niet goed verweren, waardoor het soms tot wanhoop wordt gedreven. Dit in tegenstelling tot plagen, wat op een niet structurele manier plaatsvindt en wat door het ‘slachtoffer’ doorgaans niet als erg vervelend wordt beschouwd. Kortom: Wie geplaagd wordt kan er zelf om lachen, wie gepest wordt vergaat het lachen. In dit artikel wordt geprobeerd wat handvaten te geven voor het signaleren en stoppen van pesterijen bij kinderen op de basisschool.
Geschreven op: 24-Jan-2008
Lees meer....