Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Met overgewicht naar Victory Camp

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
zondag, 10 augustus 2008

Overgewicht bij kinderen is de afgelopen jaren een groeiend probleem geworden. Op dit moment zijn 600.000 Nederlandse kinderen te dik; bij 200.000 is er zelfs sprake van ernstig overgewicht ofwel obesitas. Er is niet simpelweg één reden aan te wijzen voor overgewicht: elk kind kent zijn eigen unieke verhaal. Wel zijn er een aantal factoren aan te wijzen die vaak in verband worden gebracht met overgewicht.

De eerste factor is onvoldoende beweging. Uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) blijkt dat een op de drie kinderen te weinig beweegt: deze kinderen zijn minder dan een uur per dag actief bezig. Een reden hiervoor is een verkeerd fysiek leefpatroon. De jeugd van tegenwoordig speelt minder buiten en kiest al snel voor het gemak van de afstandsbediening of het internetspelletje in plaats van de voetbal.

De tweede factor is een ongezonde voedingsbalans. Het is een misverstand dat ouders hun kinderen bewust volproppen met chips en snoep, concludeert Hiltje Oude Luttikhuis, artsonderzoeker van het Groningen Expert Centrum voor Kinderen met Overgewicht. Veel ouders letten juist op beweging en voeding, maar weten simpelweg niet genoeg. De energiebalans hoeft maar een beetje uit evenwicht te zijn om gewichtsproblemen te krijgen.

De derde factor is psychologisch. Het laten varen van oude gewoontes en aanleren van nieuwe gewoontes kan erg zwaar voor kinderen met overgewicht zijn, vooral op het punt van volharding. Ze hebben problemen met tegenslagen en afvallen wordt een steeds grotere berg waar ze tegenop zien. Kinderen met een maatje meer zijn vaak onzeker en mikpunt van pesterijen van leeftijdsgenoten. Zo kan een kind bijvoorbeeld in een vicieuze cirkel terecht komen, waarbij het bijvoorbeeld steeds meer gaat eten en minder gaat bewegen.

Overgewicht als opvoedingsprobleem

Ouders hebben een grote invloed op de eet- en leefgewoonten van hun kinderen. Deze invloed krijgt vorm in bijvoorbeeld de regels die zij stellen over snoepen en het stimuleren van kinderen om te gaan bewegen. In de praktijk blijkt dit echter vaak lastig. Ouders moeten stevig in hun schoenen staan om hun kinderen steeds positief te stimuleren. Met name oudere kinderen van nu worden heen en weer geslingerd tussen verleidingen in de supermarkt, de afstandsbediening van de TV en het internet met zijn brede arsenaal aan verleidingen (MSN, internetspelletjes, vriendennetwerken…). Grenzen stellen is lastig en soms is het absoluut voorkomen dat een kind aan bepaalde verleidingen wordt blootgesteld onmogelijk (denk bijvoorbeeld aan de verleidelijke snackbar om de hoek van de middelbare school)

Het maken van keuzes

In de puberteit, die ook wel als overgang wordt gezien tussen de kindertijd en een meer volwassen levensfase, gaat het opzoeken van grenzen en het verwerven van vrijheid centraal. Veel pubers schoppen op een zeker punt tegen door ouders gestelde grenzen aan, omdat ze niet betutteld willen worden, autonoom willen zijn en hun eigen keuzes willen maken. Het veranderen van eet- en leefgewoonten bij jongeren met overgewicht is dus uiteindelijk ook te zien als een verandering die vanuit de jongere zelf moet komen. Inzicht kweken bij jongeren over gezond en actief leven is dus erg belangrijk.

Victory for Life & Victory Camp

Victory for Life is een stichting die zich sinds 2002 inzet voor de bevordering van een gezonde en actieve levensstijl bij mensen met en zonder overgewicht. Victory for Life organiseert vakanties voor jongeren tussen 11 en 26 jaar, die te kampen hebben met overgewicht, de zogenaamde ‘’Victory Camps’’. De nadruk ligt bij het Victory Camp op de verandering van het alledaagse gedrag en op het maken van bewuste keuzes als het gaat om gezond en actief leven.

Bij Victory Camp is er sprake van een multidisciplinaire aanpak. Naast de voor de hand liggende pijlers voeding en beweging, spelen ook psychologie en plezier een grote rol. Omtrent de pijlers voeding, beweging en psychologie vinden er tijdens elk Victory Camp een aantal bijeenkomsten plaats, die geleid worden door een deskundige in deze disciplines. Tijdens zogenaamde ‘ontdek-je-snakje’-bijeenkomsten die een paar keer tijdens elk Victory Camp plaatsvinden, wordt de jongere geleerd hoe je gezond en gevarieerd kunt eten. Er wordt gewerkt aan inzicht wat betreft goede en slechte voedingsstoffen, hoeveelheden en de functie van voedsel. Tijdens de ‘move’-bijeenkomsten doet de jongere kennis op van verschillende sporten en mogelijkheden om op een leuke manier te bewegen. De ‘babbelbox’, de psychologiepijler, richt zich onder meer op het zelfbeeld van de jongere en de gedragsverandering.

De laatste, door de medewerkers van Victory for Life steeds weer benadrukte pijler, is plezier. Per slot van rekening zijn de jongeren op vakantie en is het de bedoeling dat ze, ondanks de zware rugzak die velen van hun al moeten meedragen (emotionele problemen, lichamelijke klachten) op een blije manier terug kunnen kijken op hun kamp. Aangezien het makkelijker is in iets te volharden waar je plezier in hebt, streeft Victory for Life er ook naar te laten zien dat gezond en fit leven niet vervelend, saai of onhaalbaar hoeft te zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victory Camp werkt vanuit de jongere zelf: er wordt beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en keuzes. Per kind worden haalbare doelstellingen in kaart gebracht.

Victory Camp boekt goede resultaten. Na twee weken zomerkamp hebben verreweg de meeste jongeren niet alleen minder overgewicht: voor een aanzienlijk deel worden de poorten geopend naar een betere leefstijl. De jongeren voelen zich fysiek beter, staan steviger in hun schoenen en worden als resultaat hiervan ook minder gepest. Dit blijkt uit een evaluatie van TNO onder 95 deelnemers aan het Victory Camp, waarbij de jongeren een jaar lang werden gevolgd.

Eigen ervaringen met Victory Camp

Toegegeven: voor afgelopen april had ik nooit van Victory for Life of Victory Camp gehoord. Totdat ik bij toeval met een orthopedagoog, werkzaam voor de stichting, in contact kwam. Haar verhalen maakten mij enthousiast en een paar weken later bezocht ik een voorlichtingsavond, waarna ik besloot aankomende zomer ook als vrijwilliger voor de stichting aan de slag te gaan. Ik zal als ‘mindmaster’ een aantal babbelbox-bijeenkomsten leiden.

Inmiddels heb ik ook een gezellige trainingsdag achter de rug met veel bijzondere indrukken. Wat me op deze dag het meeste raakte was het persoonlijke verhaal van een oude deelnemer: een twintigjarige jongen voor die Victory for Life de doorbraak was om zijn leven te veranderen. Hij beschreef het kamp als ‘’een groot feest met ontzettend veel plezier’’. De afgelopen jaren was hij heel wat kilo’s afgevallen, echter nog belangrijker: hij had zijn positieve zelfbeeld teruggevonden en had erg veel plezier in zijn alledaagse leven. De jongen kwam geenszins over als een zielepiet die ontzettend veel heeft moeten inleveren. Hij was ontzettend trots op zichzelf.

Ik ben erg benieuwd naar mijn ervaringen met Victory Camp en kijk uit naar een leuke week!

Barbara


----

NB: Helaas heeft Victory for Life in december 2009 haar deuren moeten sluiten ten gevolge van een faillissement.