Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Ouderschapsplan bij echtscheiding

Gepubliceerd door Eveline Groeneveld op:
dinsdag, 28 april 2009

Wij merken dat veel ouders vragen hebben over het ouderschapsplan dat per 1 maart verplicht is gesteld bij een echtscheiding. Het besluit om uit elkaar te gaan, heeft voor alle betrokkenen grote consequenties. Het is een verdrietige tijd waarin er een groot beroep wordt gedaan op het aanpassingsvermogen van ouders en kinderen. Vaak veranderen de gezinsomstandigheden drastisch en kinderen kunnen het hier erg moeilijk mee hebben. Het ouderschapsplan moet ervoor zorgen dat de afspraken met betrekking tot de opvoeding van de kinderen, die beiden gescheiden ouders met elkaar maken, beter worden nageleefd en voor minder misverstanden zorgen. Ook zou het voor de kinderen duidelijker moeten worden wat zij wel en niet mogen verwachten na de echtscheiding.

Omdat dit onderwerp in veel gezinnen erg leeft, zetten we het een en ander voor u op een rijtje.

Voor wie is het ouderschapsplan verplicht?
Het ouderschapsplan is sinds 1 maart verplicht voor gehuwde en geregistreerde ouders, met of zonder gezamenlijk gezag en voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. Veel samenwonende, ongehuwde ouders staan er niet bij stil dat het verplichte ouderschapsplan ook voor hen geldt.  

Wat wordt in het verplichte ouderschapsplan geregeld?
Het verplichte ouderschapsplan bevat in ieder geval afspraken over de manier waarop ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen en de omgang regelen. Dat betekent onder meer dat moet worden vastgelegd waar het kind verblijft, hoeveel tijd hij met iedere ouder doorbrengt, wie welke taken op zich neemt. Ook moet vastgelegd worden hoe de gescheiden ouders elkaar op de hoogte stellen van belangrijke zaken die de kinderen betreffen (bijvoorbeeld schoolzaken en ziekte) en hoe de kosten met betrekking tot de opvoeding en verzorging van de kinderen verdeeld worden (kinderalimentatie).

Daarnaast wordt in het plan vermeld over welke zaken de ouders het nog niet eens zijn geworden en op welke manier de kinderen zijn betrokken bij het maken van de afspraken.

Wat gebeurt er als we geen ouderschapsplan opstellen?
In eerste instantie zal de rechter een mediator aanwijzen die kan bemiddelen tussen de ouders. Als dit geen resultaat heeft, kan de rechter andere middelen inzetten. De ouders zijn verplicht om goede afspraken te maken omtrent de opvoeding van de kinderen.
Wat nou als er dingen veranderen waardoor ik de afspraken in het ouderschapsplan niet meer na kan komen?
Het ouderschapsplan kan in de loop van de tijd in overleg worden aangepast. Het belang van de kinderen moet wel als uitgangspunt worden genomen. Een mediator of een orthopedagoog kan worden ingeschakeld om te adviseren of te bemiddelen.

Mijn ex-partner houdt zich niet aan de afspraken!
Omgangsbegeleiding kan een goede optie zijn om zaken weer op de rails te krijgen. In het uiterste geval kan de rechter de ouder die de afspraken niet nakomt een straf opleggen. Probeer er echter voor te zorgen dat er geen jarenlange slepende procedure uit voortvloeit. Dit is zelden in het belang van de kinderen.

Ik vind het in de praktijk erg moeilijk om met het ouderschapsplan om te gaan. Het contact met mijn ex-partner verloopt zeer stroef. Wat kan ik doen om dit te verbeteren en om mijn kind er zo min mogelijk bij te betrekken?
Na de echtscheiding verandert de relatie tot uw ex-partner. Hij of zij is niet langer uw geliefde die over persoonlijke zaken verantwoording af moet kunnen leggen, maar een ouder waarmee u samen een kind heeft. Deze ouder heeft net als u het gezag over het kind en heeft daarom ook een bepaalde zeggenschap. Haal geen oude koeien uit de sloot en beperk u tot het bespreken van de opvoeding, zoals in het plan vastgelegd. Houd u ook stipt aan het ouderschapsplan om onenigheid te voorkomen, zelfs als de andere ouder dit niet doet. Houd het belang van het kind in uw achterhoofd als u met uw ex-partner spreekt. Vaak is het komen tot goede afspraken en een succesvolle omgang een kwestie van geven en nemen.

Betrek uw kinderen niet in het conflict dat u heeft met uw ex-partner. Vecht ook geen ruzies uit in het bijzijn van het kind. Dit kan een kind een erg onveilig gevoel geven. Ook moet een loyaliteitsconflict voorkomen worden. Spreek daarom niet kwaad over de andere ouder en probeer het kind niet tegen de andere ouder op te zetten. Probeer een kind ook niet voor je te winnen door het overdreven te verwennen. Wees een normale ouder met alle lusten en lasten die daarbij horen. Het kind houdt van beide ouders, het is geen gevecht!

Waar kan ik voor informatie terecht?
Neem gerust contact op met Online Pedagoog als u advies in wilt winnen over dit onderwerp. Ook kunt u op de website van Postbus51 een informatieve folder downloaden over het verplichte ouderschapsplan: http://www.postbus51.nl/nl/home/publicaties/familie--jeugd-en-gezin/scheiden/scheiding-en-de-kinderen/uit-elkaar-en-de-kinderen-dan-.html.