Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Aandacht voor pestproblematiek autistische kinderen

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
vrijdag, 20 februari 2009

Als je als kind of puber een beetje ´anders´ bent dan je klasgenoten, loop je vaker het risico gepest te worden. Een bijzonder vatbare groep voor pesterijen wordt gevormd door autistische kinderen. Zij zijn extra vatbaar voor pesterijen en hebben vaak onvoldoende strategiëen om het pesten tegen te gaan. Leeftijdsgenoten hebben dit haarfijn in de gaten als zij hun ´slachtoffer´ uitkiezen. Aan de structurele pestproblematiek bij kinderen met autisme moet een einde aan komen, vindt Sylvia Hasper van het Landelijk Netwerk Autisme.

Hasper is bezig een speciaal pestprotocol te ontwikkelen. Bijzonder aan dit protocol is, zo zegt ze, dat de hele klas erbij betrokken wordt.

In de praktijk blijkt dat een effectieve aanpak van pesten moeilijk realiseerbaar is. Pestprotocollen kunnen werken indien ze consequent worden nageleefd. Vaak verslapt de aandacht echter na enige tijd.

Volgens Hasper werkt het juist ongunstig om de positie van het slachtoffer te benadrukken. Pesten komt namelijk voort uit een slechte sfeer in een groep en gebrek aan sociale cohesie. Het inzicht groeit dat de aanpak van pestproblematiek een groepsproces is. De pesters moeten direct worden aangesproken op hun gedrag en ook de ´meelopers´ of kinderen die zwijgend toekijken moeten gewezen worden op hun verantwoordelijkheid om in te grijpen. Bij het creeëren van een goede groepssfeer heeft de leraar (of buiten school: de toezichthoudende volwassene) een belangrijke rol.

Hoewel veel scholen bereidwillend zijn om pestproblematiek bij autistische kinderen de kiem te snoeren, is dit lastig realiseerbaar in de praktijk.

Het is goed om te wijzen op de noodzaak van het bestrijden van pesten. Hierbij echter alleen focussen op de zondebokken zal echter deze groep wellicht eerder stigmatiseren dan helpen.