Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Meer aandacht nodig voor talent op VMBO

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
maandag, 06 april 2009

´Er is te weinig oog voor talentvolle en ambitieuze VMBO scholieren.´ Dit wordt gesteld in het rapport ´Ruim baan voor talent in het VMBO´, dat vandaag verschijnt.

60% van de leerlingen gaat naar het VMBO. Tussen deze leerlingen bestaan grote verschillen. Zo zijn er leerlingen met (specifieke) leerproblemen die echter in op andere gebieden veel potentie hebben. Uit deze leerlingen wordt vaak niet het beste gehaald volgens kamerlid Depla van de PvdA.

De scholen moeten de gelegenheid krijgen om te investeren in deze leerlingen door ze bijvoorbeeld op maat gemaakte leertrajecten te laten volgen. Daarnaast moet de kwaliteit van het onderwijs van taal, rekenen en burgerschap gewaarborgd blijven.

Naast het investeren in leerlingen op individueel staan in het rapport ook veiligheid, betrokkenheid van ouders en het terugdringen van segregatie en schooluitval op het VMBO centraal.