Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Ouderlijk gezag vaker beperkt

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
maandag, 11 mei 2009

Ouderlijk gezag wordt steeds vaker beperkt. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek afgelopen week bekend.

Volgens het CBS is deze stijging deels te verklaren doordat een beperking in het ouderlijk gezag steeds vaker preventief wordt ingezet, als een kind in zijn thuissituatie een bedreigde ontwikkeling heeft. Ondertoezichtstelling zou soms kunnen voorkomen dat er erstigere maatregelen nodig zijn.
 

Een wijze waarop het ouderlijk gezag beperkt kan worden is een ondertoezichtstelling. In 2007 ging het om 10.600 nieuwe gevallen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2000.

 

Bij ondertoezichtstelling, kortweg OTS, wordt het gezag van ouders beperkt. Deze maatregel wordt ingezet als er in een gezin sprake is van zodanige opvoedingsproblemen dat de ontwikkeling van een kind belemmerd wordt. De maatregel wordt altijd uitgesproken door een rechter.

 

In de praktijk houdt een ondertoezichtstelling in dat ouders verplichte begeleiding krijgen van een gezinsvoogd. De gezinsvoogd beslist mee in belangrijke kwesties en kan de ouders opvoedkundige aanwijzingen geven. De ouders dienen deze aanwijzingen op te volgen.

 

In het geval van een ernstige bedreiging van de kinderlijke ontwikkeling, kan ervoor gekozen worden de (tijdelijk) ouders te ontzetten uit de ouderlijke macht. Een kind wordt dan onder voogdij gesteld. Het kind gaat dan meestal naar een pleeggezin of instelling.

 

Het aantal kinderen dat onder voogdij staat, schommelt al jaren rond de vijfduizend.