Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Mensen met autisme gebaat bij levensloopbegeleider

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
donderdag, 25 juni 2009

Mensen met een autismespectrumstoornis hebben vaak veel moeite met veranderingen in hun leven. Dit kan gaan om een verhuizing, een wissel van scholen of het krijgen van een broertje of zusje.
 

Een vaste levensloopbegeleider kan mensen met autisme ondersteunen bij belangrijke veranderingen in hun leven. Deze begeleider zou idealiter levenslang en te allen tijde beschikbaar moeten zijn. Dat zegt de Gezondheidsraad in haar advies Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders dat Op 23 juni 2009 is aangeboden aan minister Rouvoet (Jeugd en Gezin).

 

In het rapport, dat samengesteld door een brede commissie, staan adviezen met betrekking tot de verbetering van diagnostiek en behandeling, over de toegankelijkheid van de zorg, de aanpak in het onderwijs en het opstellen van een onderzoeksagenda.

 

Feitelijk bestaat dergelijke hulp al. Voor en jongeren met kinderen met een autisme spectrum stoornis is het nu al mogelijk om via  het persoonsgebonden budget thuisbegeleiding te krijgen. Deze thuisbegeleiding wordt vaak gegeven vanuit particuliere zorgbureau’s zoals Joy2Care in Soest.