Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Programma Coach Je Kind succesvol

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
dinsdag, 30 juni 2009

Hoewel alle kinderen het verdienen zich sociaal en emotioneel goed te ontwikkelen, zijn er veel gezinnen waarin het risico op een minder optimale opvoedingssituatie aanwezig is. Een groot aandeel hiervan wordt gevormd door allochtone gezinnen, die door een lage SES, verschil in culturele opvattingen of een taalbarriere minder goed in staat zijn hun kind voldoende bagage mee te geven om zich goed te kunnen ontwikkelen in de Nederlandse maatschappij.

 

In Amsterdam is het opvoedingsprogramma ‘Coach je kind’, ontwikkeld. Dit richt zich op allochtone gezinnen met een risico in een vroeg stadium. In het programma helpt een opvoedingscoach met dezelfde culturele achtergrond de Marokkaanse en Turkse ouders bij het opvoeden van hun kinderen in de Nederlandse samenleving. De gezinnen worden geselecteerd voor het programma omdat de kinderen een vergrote kans liepen op ontsporing en ontwikkelingsachterstand.

Recentelijk is het opvoedingsprogramma geëvalueerd door bureau Sardes, dat 25 gezinnen en hun begeleiders heeft gevraagd naar hun ervaringen met het programma. Het programma bleek succesvol: De kinderen bleken meer structuur in hun leven te hebben dan voorheen. Ook bleek het zelfvertrouwen van de ouders bleek toegenomen en beschikken zij nu over meer kennis over het Nederlandse onderwijssysteem en zijn ze meer geïnteresseerd in de schoolprestaties van de kinderen.