Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Jeugdgevangenis per 01-08 geen gesl. jeugdzorg

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
maandag, 13 juli 2009

Jongeren die een indicatie hebben voor een instelling voor gesloten jeugdzorg, mogen per 1 augustus niet meer in een justitiële jeugdinrichting worden opgevangen. Aan het eind van het jaar mag er geen enkele jongere nog in een jeugdgevangenis zitten als deze daar niet thuishoort.

Wat is gesloten jeugdzorg
Soms wordt de opvoedings- of opgroeisituatie van een jongere zodanig bedreigd of ervaart een jongere dusdanige problemen, dat deze een tijdje behandeling moet ondergaan in een instelling voor gesloten jeugdzorg. Hieronder vallen gedwongen opname, gesloten verblijf en gedwongen behandeling. De jongeren krijgen tijdens hun opname een individueel hulpverleningsplan waarin oog is voor de specifieke problematiek en hulpvraag.

Er is een forse toename in behoefte aan plaatsen in de gesloten jeugdzorg en mede daardoor een tekort aan plaatsen. Daarom werden kinderen vaak noodgedwongen in een justitiele jeugdinrichting geplaatst waar ze alvast wat behandeling kregen.

Minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin breidt het aantal plaatsen voor gesloten jeugdzorg voor kinderen zonder detentiemaatregel uit: er liggen 200 extra plekken in de planning tot 2013.