Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Kandidaatgenen voor ASS gevonden

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
vrijdag, 24 juli 2009

Dat autistische stoornissen een genetische oorzaak hebben, is al uit verschillende onderzoeken naar voren gekomen. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar verbanden tussen genen en de aanwezigheid van autistische stoornissen – in dit onderzoek de stoornis van Asperger.

Autism Research Center van de Universiteit van California zijn tijdens een grootschalig onderzoek 27 vermoedelijke genen voor Asperger gevonden. Van deze genen waren 22 nog niet eerder met autistische stoornissen in verband gebracht.

Gedurende het onderzoek, dat geleid werd door vooraanstaand autisme-expert Simon Baron-Cohen, werd genetisch onderzoek verricht bij 174 personen met de diagnose Asperger en 349 mensen zonder deze diagnose. De controlegroep moest vragenlijsten invullen die autistische trekken in kaart bracht. Van de 27 gevonden genen zijn tien betrokken bij de productie van seksespecifieke hormonen als testosteron en oestrogeen. Acht genen zijn betrokken bij de manier waarop verbindingen in de hersenen tot stand komen. De overige negen genen zijn betrokken bij het tot stand komen van sociaal gedrag.

Een volgende stap is onderzoek naar de wederzijdse beïnvloeding van de gevonden genen en welke combinaties die risicomodellen vormen voor de ontwikkeling van autistische stoornissen.