Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Het elektronisch kinddossier

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
donderdag, 27 maart 2008

Minister Rouvoet van het ministerie van Jeugd en Gezin is plan van in 2009 een elektronisch kinddossier in te voeren. Zo’n dossier zou alle informatie die verschillende hulpverleners en instanties hebben over een kind, zijn of haar ouders en de omgeving van het kind moeten bevatteen. Doel van het dossier is de preventie van bepaalde problemen en het signaleren van kindermishandeling.  

Uit een onderzoek van UNICEF blijkt dat Nederlandse kinderen tot de meest gelukkige kinderen van de ontwikkelde landen behoren. Echter blijkt steeds vaker dat verscheidene instanties weliswaar op de hoogte zijn van problematische omstandigheden binnen een gezin, maar dat er door gebrekkige onderlinge communicatie geen actie ondernomen wordt. Het elektronisch kinddossier moet hier verbetering in brengen.

De reacties op het voorgenomen dossier zijn wisselend. Gemeenten van de vier grote steden zijn bang dat in het dossier vooral medische informatie zal komen te staan, terwijl het volgens hen juist belangrijk is om ook andere problemen in het gezin te vermelden. Ook kwamen verschillende politieke partijen zijn van mening dat een elektronisch kinddossier uitgebreider moet zijn om goed te kunnen functioneren en dat meerdere instanties toegang hebben tot het dossier, naast medewerkers van de jeugdgezondheidszorg.


Minister Rouvoet ziet hier echter een taak voor de nieuwe centra voor Jeugd en Gezin. Daar zou de kennis over een kind door verschillende hulpverleners gedeeld moeten worden. Deze beperking is van belang voor de privacy van het kind.  Hierbij verwijst hij naar het zogenaamde ''Big Brother-effect'', een effect dat ook nu al veel betrokken wordt bij de maatschappelijke discussie over de vraag of de invoering van een elektronisch kinddossier ethisch verantwoord is.