Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Speciale afdeling justitiele jeugdinrichtingen blijft

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
zaterdag, 12 december 2009

In 2008 is er een proef ingegaan bij twee jusituele jeugdinrichtingen, Den Hey-Acker in Breda en De Sprengen in Zutphen. Deze proef heeft betrekking op jongeren, die onhandelbaar zijn op een reguliere afdeling, omddat ze het pedagogische klimaat binnen de reguliere groepen ernstig verstoren.
Op een speciale afdeling kregen de jongeren een individueel behandelprogramma.

Uit een evaluatieonderzoek blijkt dat de proef succesvol is. Zodoende krijgt de speciale afdeling een reguliere plaats binnen justitiele jeugdinrichtingen.

Er zijn nog welverbeteringen nodig in de werkafspraken en -processen, en in de training en begeleiding van personeel. In 2011 wordt er opnieuw een evaluatieonderzoek uitgevoerd.