Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Ouders moeite met opstellen internetregels

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
vrijdag, 18 december 2009

Het opstellen van regels met betrekking tot het internetgebruik gaat veel ouders moeilijk af. Dit heeft onder andere te maken met de relatieve onbekendheid met het onderwerp bij veel ouders.

Toch blijken ouders wel waarde te hechten aan een begrenzing van het internetgebruik: 58% van de ouders stelt samen met hun kind grenzen op. Bij het niet nakomen van de regels gaat 61 % van de ouders in gesprek met hun kind, 47 procent geeft een waarschuwing en 14 procent geeft straf zoals huisarrest of een tijdelijk verbod op het gebruik van de computer. Slechts 1 procent ziet het ongewenste gedrag door de vingers.

De meeste opvoedproblemen met betrekking tot het internetgebruik worden ervaren door ouders van 15- en 16-jarigen, eenoudergezinnen, ouders in de Randstad en laagopgeleide ouders.