Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Indicatie kinderen moet in april vernieuwd

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
zaterdag, 09 januari 2010
Door wijzigingen in de AWBZ zijn vanaf 1 januari 2009 de functies OB en AB uit de AWBZ verdwenen. Vanaf deze datum kent de AWBZ de functie Begeleiding. Voor deze nieuwe functie  gelden andere regels dan voor OB en/of AB. Indicatiebesluiten met de functies OB en AB met een einddatum na 1 januari 2010 blijven geldig tot en met 31 december 2009, uitgaande van een ongewijzigde zorgbehoefte. Voor kinderen wordt een uitzondering gemaakt: zij hebben per 1 april 2010 een herindicatie nodig.

Alle kinderen met een indicatie voor ondersteunende of activerende begeleiding, moeten voor april 2010 een herindicatie krijgen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om voor 1 januari 2010 dit rond te hebben, maar dat lukt het CIZ niet. Dit betekent dat veel indicatie worden verlengd tot juli 2010.

Het CIZ voert herindicaties uit voor Ondersteunende Begeleiding (OB) en/of Activerende Begeleiding (AB). Daarvoor is het project Herindicaties opgezet. Vanuit dit project ontvangen extramurale cliënten, met een indicatiebesluit met OB en/of AB met een einddatum vanaf 1 januari 2010, een brief met het verzoek een nieuwe indicatie aan te vragen.