Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Samenhang gevonden tussen blowen, drinken en spijbelen

Gepubliceerd door Eveline Groeneveld op:
maandag, 25 januari 2010
Het lijkt misschien een schot voor open doel, maar het is toch wel eens goed om erbij stil te staan. Uit onderzoek van het Trimbos-instituut en de Universiteit Utrecht is gebleken dat jongeren die veel blowen en drinken vaker spijbelen. Deze leerlingen blijken ook vaker uit te vallen op school. Andere gevolgen van frequent alcohol- en cannabisgebruik zijn geringere schoolmotivatie en slechtere schoolprestaties.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de relatie tussen middelengebruik en spijbelen sterker is voor meisjes dan jongens. Ook bij jongere leerlingen en hoger opgeleiden vonden de onderzoekers een sterkere samenhang.

De onderzoekers stellen dat VMBO- en MBO-scholen meer ondersteuning nodig hebben om met dit probleem om te kunnen gaan. Op veel scholen wordt er niet of nauwelijks gesproken over problematisch middelengebruik en verslaving.

Bron: Trimbos-instituut