Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Rapport: Toename vraag zorg LVG jeugd

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
woensdag, 10 maart 2010

De vraag naar specialistische zorg voor licht verstandelijk gehandicapte kinderen en jongeren, al dan niet in combinatie met gedragsproblemen, is de laatste tijd aanzienlijk gegroeid.
Dat blijkt uit het Brancherapport Gehandicaptenzorg 2009 van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Volgens de VGN is deze toename met name te wijten aan de toename aan complexiteit binnen de maatschappij. Er worden hogere eisen aan de burger gesteld, waardoor licht verstandelijk gehandicapten sneller buiten de boot vallen. 

Veel jongeren uit deze groep kunnen niet aan die hoge eisen voldoen en hebben moeite met het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het zelfstandig maken van keuzes.