Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Extra geld voor scholen met zorgleerlingen

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
zaterdag, 08 mei 2010
Een deel van de leerlingen die extra zorg op school nodig heeft, krijgt door de wijzigingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten minder of geen persoonsgebondenbudget (pgb). Sommige zorgleerlingen vielen hierdoor tussen de wal en het schip. Ter compensatie kan een school nu extra geld voor ondersteuning van een zorgleerling aanvragen, als deze leerling zonder die steun niet meer aan het onderwijs kan deelnemen.Het geld wordt verdeeld door de regionale expertisecentra (rec’s) voor cluster 3 en 4 onderwijs. 

De regeling treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 en eindigt op 1 januari 2013. 


bron: balansdigitaal.nl