Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Nieuw screeninginstrument dylexie voor basisscholen

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
vrijdag, 28 mei 2010

Het Cito heeft in samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands een nieuw screeningsinstrument dyslexie voor basisschoolleerlingen ontwikkeld. Het instrument is een combinatie van een papieren woordleestoets en een computergestuurde spellingtoets. Met inzet van dit instrument kunnen basisscholen nog beter signaleren of kinderen die zwak zijn in technisch lezen en/of spellen mogelijk dyslectisch zijn. 

Het instrument is ontwikkeld in opdracht van het Masterplan Dyslexie. Vroege onderkenning van de leesstoornis vermindert de kans op taalachterstanden, omdat er vroeg kan worden ingehaakt en extra ondersteuning kan worden geboden.

Direct na afname is een handzaam dyslexiedossier beschikbaar met daarin alle relevante informatie voor doorverwijzing naar de zorg. Op basis van de uitkomst verwijst de school eventueel door naar de zorg voor de diagnose. Zo krijgen kinderen met dyslexie bijtijds de ondersteuning die zij nodig hebben.