Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Meer aandacht voor dyscalculie

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
vrijdag, 04 juni 2010
Meer aandacht voor kinderen met dyscalculie. Dit vindt Hans van Luit, Hoogleraar Diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie.

 

Dyscalculie is een rekenstoornis die dikwijls samengaat met nog een aantal andere beperkingen, zoals ruimtelijk inzicht, klokkijken, slechter geheugen, spellingsproblemen, gebrek aan inzicht.

Volgens Van Luit houdt de overheid op dit moment onvoldoende rekening met de consequenties van deze stoornis.

 

De regelgeving van de overheid is zeer terughoudend, maar het zou goed zijn vooral inspecties beter aan te sturen. Veel inspecties menen dat dyscalculie bijna niet voorkomt en als het al voorkomt dat dit te maken heeft met beperkte cognitieve vermogens. Uit onderzoek blijkt echter dat dyscalculie bij 2 tot 3 op de 100 Nederlanders voorkomt en niet verklaard kan worden door een verstandelijke beperking.

 

Volgens Van Luit zijn schort het in hulpverleningsland weleens aan kennis omtrent de rekenstoornis, waardoor sommige diagnostici niet in staat zijn een dyscalculieverklaring op te stellen die recht doet aan de onderwijsbehoefte van het individuele kind. Er moet dus geinvesteerd worden in goede na- of bijscholing.

 

Ten slotte vindt Van Luit dat leerlingen met dyscalculie vrijstelling moeten kunnen krijgen voor de verplichte rekentoets waar middelbare scholieren binnenkort als onderdeel van het eindexamen aan moeten voldoen. dyscalculie.