Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Autisme herkenbaar bij peuters

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
vrijdag, 11 juni 2010

Vroege herkenning van Autismespectrum stoornissen is belangrijk. Een autismespectrum-stoornis wordt in Nederland vaak pas vastgesteld vanaf de kleuterleeftijd. Vaak kan autisme al voor de derde verjaardag herkend worden,  zo stelt Gezondheidszorgpsycholoog Iris Servatius-Oosterling die deze maand promoveert op dit onderwerp aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Vroege herkenning verloopt in twee stappen. De eerste stap is een grove screening aan de hand van acht alarmsignalen waarbij de ontwikkeling van het kind wordtafgezet tegen de normgroep.

Als het kind afwijkend gedrag vertoont dat overeenkomt met één van de alarmsignalen, is een aanvullende screening met een speciale vragenlijst nodig. Deze tweede stap kanbijvoorbeeld plaatsvinden op het consultatiebureau.

Als ook deze aanvullende screening positief is, moet een kind worden doorverwezen naar een kinderpsychiatrisch centrum voornader onderzoek.

 Heel belangrijk is dat professionals de acht alarmsignalen kunnen herkennen en dat zij geschoold zijn in het afnemen van de speciale vragenlijst.