Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

'Zwarte scholen blijven voorlopig zwart'

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
maandag, 17 maart 2008
Vmbo-scholen in de grote steden zullen nog jaren zwart zijn. De gemeenten hebben zich erbij neergelegd. Dat schrijven verschillende dagbladen op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en gesprekken met de onderwijswethouders van de vier grote steden. De wethouders zeggen dat de scheiding tussen allochtone en autochtone scholen een gegeven is, dat op dit moment nauwelijks te veranderen is.

De afgelopen decennia is het aantal zwarte scholen in Nederland aanzienlijk gestegen. Tot de ‘zwarte scholen’ worden onderwijsinstellingen gerekend waarvan de leerlingenpopulatie overwegend gevormd wordt door allochtone leerlingen. De toename van deze segregatie in het onderwijs is met name te wijten aan drie ontwikkelingen:

* Demografische ontwikkelingen: in bepaalde wijken met een groter aanbod aan goedkope huisvesting neemt het aantal allochtone inwoners met een lage opleiding toe en het aantal autochtone inwoners af. Deze etnische verschuiving reflecteert zich op de nabijgelegen scholen.

* Etnisch gemotiveerde schoolkeuzes: zwarte scholen genieten meer negatieve publiciteit. Zo zou het onderwijsniveau zou lager zijn en er zou voor autochtone Nederlanders een minder goede ‘match’ zijn met de normen en waarden van thuis. Autochtone ouders zijn hierbij vaak beter in de gelegenheid om verder te reizen voor een school van hun gading.

* De Nederlandse vrijheid van onderwijs staat de vorming van Islamitische en Hindoeïstische scholen toe, welke per definitie ‘zwart’ zijn op grond van het uitgedragen geloof.zwarte scholen is de afgelopen jaren vaak bediscussieerd in de kamer en een agressief spreidingsbeleid heeft weinig steun genoten.
zwarte scholen is de afgelopen jaren vaak bediscussieerd in de kamer en een agressief spreidingsbeleid heeft weinig steun genoten.

Volgens recente cijfers van het CBS is op dit moment een kwart van de middelbare scholen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zwart. 80% of meer van de leerlingen op deze scholen zijn van niet-westerse afkomst. Het gaat hierbij met name om vmbo-scholen, omdat de meeste allochtonen door taal- en leerachterstanden op deze scholen terechtkomen.

De wethouders in de allochtone leerlingengrote steden willen hun aandacht richten op die vmbo-scholen waar leerachterstanden, armoede en integratieproblemen het meest spelen. Ook wordt er veel verwacht van voorschoolse educatie, om taalachterstanden vroegtijdig weg te werken.

Het onderwerp “zwarte scholen” is de afgelopen jaren vaak bediscussieerd in de kamer en een agressief spreidingsbeleid heeft weinig steun genoten.

bron: diverse dagbladen, o.m. Trouw, de Pers, Dag

achtergrondinformatie: http://www.kennislink.nl/web/show?id=139455