Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Melding kindermishandeling door ziekenhuizen verbeterd

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
vrijdag, 13 augustus 2010

Spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen spelen een belangrijke rol bij de signalering van kindermishandeling. Een relatief groot percentage mishandelde kinderen komen namelijk, vroeger of later, op de spoedeisende hulp terecht.  

Op spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen wordt kindermishandeling steeds beter gemeld bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Tot een aantal jaren geleden was slechts 4% van het totale aantal meldingen afkomstig van ziekenhuizen.

De ziekenhuizen hebben in de afgelopen jaren een grote inspanning geleverd om op de afdeling spoedeisende hulp de voorwaarden te realiseren voor een zorgvuldige en verantwoorde signalering van kindermishandeling.

In 2007 voldeed de spoedeisende hulpafdeling van slechts enkele ziekenhuizen aan alle voorwaarden, eind 2009 was dat in alle Nederlandse ziekenhuizen op een enkele uitzondering na het geval.

Dit is te zien in de cijfers: Uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg blijkt dat het aantal meldingen vanuit ziekenhuizen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling gestegen is van 500 in 2007 naar 1300 in 2009.