Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Niet-seksespecifiek gedrag leidt tot pesten

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
donderdag, 14 oktober 2010

Wanneer jongens zich 'jongensachtig' gedragen of  meisjes niet 'meisjesachtig' doen, lopen ze meer kans om gepest te worden. Zo luidt een van de conclusies van het promotieonderzoek van Martin Bakker aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Als een jongen wordt uitgedaagt wordt van hem verwacht dat hij zich assertief gedraagt, terwijl meisjes een zekere mate van zelfbeheersing moeten tonen, stelt Bakker. Afwijken van die normen kan ertoe leiden dat kinderen gepest worden. 

Volgens de promovendus zouden socialevaardigheidstrainingen sekse-specifieke copingsstrategieen moeten aanbieden: voor kwetsbare jongens assertiviteit, voor kwetsbare meisjes zelfcontrole. Daarnaast heeft ook school een belangrijke rol en het stellen van paal en perk aan pestgedrag.  

Bakker baseerde zijn onderzoek op gegevens van het langlopende en grootschalige adolescentenonderzoek TRAILS.