Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Nieuwe aanpak kindermishandeling Noord-Holland

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
donderdag, 04 november 2010

Kindermishandeling wordt in veel gevallen niet of pas erg laat onderkend. Veel onderwijzers, artsen en andere hulpverleners weten niet goed op welke signalen er gelet moet worden en wat te doen bij een vermoeden.

Onder andere daarom is er in Noord-Holland een nieuwe provinciale aanpak van kindermishandeling van start gegaan. Met een eenduidig en uniform protocol en een duidelijk stappenplan is het de bedoeling dat de beroepskrachten die veel in aanraking komen met jeugdigen beter en adequater kunnen en zullen ingrijpen bij vermoedens van kindermishandeling.

Uit onderzoek wijst uit dat er vaker een melding gedaan wordt bij de aanwezigheid van een concreet stappenplan is. .
Met het nieuwe protocol Kindermishandeling loopt Noord-Holland vooruit op de verplichte landelijke meldcode voor kindermishandeling die naar verwachting in 2011 ingevoerd zal worden.