Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Stijgende intelligentie verklaard door kleinere gezinnen

Gepubliceerd door Eveline Groeneveld op:
maandag, 21 april 2008
De oorzaak van de stijgende intelligentie die elke generatie te meten is, wordt volgens onderzoekers van het Noorse nationale instituut voor volksgezondheid en de universiteit van Oslo verklaard door de afgenomen gezinsgrootte. Op IQ-testen is te meten dat het gemiddelde IQ van de bevolking elke generatie 10 a 20 punten toeneemt. De toename verschilt echter per land.

Niet alleen de afgenomengezinsgrootte, maar ook een betere voeding, meer en betere scholing, het gezinsinkomen en het opleidingsniveau van de ouders spelen een rol. Ook zijn de Nederlandse kinderen van tegenwoordig veel beter dan vroeger bekend met het type opgaven dat gebruikt wordt om de intelligentie te meten. Het speelgoed en het onderwijs wordt meer en meer afgestemd op wat de IQ-test meet. De gestage stijging van het IQ valt niet erg op, omdat het gemiddelde IQ (100) regelmatig wordt bijgesteld.

De onderzoekers vonden dat de daling van de gezinsgrootte bijna gelijk opging met de stijging van het IQ. In een grafiek die de onderzoekers publiceerden, is te zien dat het toename in de intelligentie vrijwel geheel wordt verklaard door de afgenomen gezinsgrootte. Wanneer het IQ wordt gecorrigeerd voor de gezinsgrootte, blijkt de stijging verdwenen te zijn. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit verband ook in andere landen bestaat.

Een verklaring voor dit verband kan zijn dat er in kleinere gezinnen meer stimulerende aandacht is voor het kind. Ook het beschikbare (school)geld speelt waarschijnlijk een rol. Het verband is vooral zichtbaar bij gezinnen met meer dan drie kinderen.