Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Kinderopvang ondersteund bij kwaliteit

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
dinsdag, 10 januari 2012

Voor veel werkende ouders is kinderopvang een zeer belangrijke voorziening. De kwaliteit van de opvang wordt staat alleen bij de instellingen en ouders hoog in het vaandel; ook de Vereniging van Nederlandse gemeenten wil meewerken aan de kwaliteitsverbetering en –borging.

In samenwerking met het Expertisecentrum Toezicht en Handhaving Kinderopvang wordt er sinds 01-01-2012 ondersteuning geboden op gemeentelijk niveau. Hiervoor wordt sinds deze datum 13 miljoen euro extra ter beschikking gesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De daadwerkelijke uitvoering van het toezicht ligt in handen van de GGD-inspecteurs. Zij toetsen instellingen voor kinderopvang of zij aan wettelijke kwaliteitscriteria voldoen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan expertise van de medewerkers, veiligheid en pedagogisch klimaat.

Het belang van samenwerking met de ouders

Ook een goede samenwerking met de ouders is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van de kinderopvang. Door goede communicatie en informatieuitwisseling kan een kind het beste begeleid worden. Door middel van de oudercommissies die kinderopvangorganisaties moeten hebben kunnen ouders meebeslissen over wijzigingen in het beleid van de kinderopvang. Met klachten over een kinderopvangorganisatie kunnen zij terecht bij de klachtencommissie waarbij de betreffende organisatie is aangesloten.