Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Kamer: Registratie jeugdhulpverleners verplicht

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
donderdag, 14 juni 2012

Een verplichte registratie voor jeugdhulpverleners in een beroepsregisterdit voorstel van Tweede Kamerlid Nine Kooiman (SP) is op 12 juni j.l. aangenomen door de Tweede Kamer. Dit publiceerde het Nederlands Jeugdinstituut in zijn actualiteitenrubriek.

Jeugdhulpverleners zijn te vinden in diverse bedrijven, organisaties en instellingen. Verreweg de meesten werken op hoog niveau. Helaas zijn er, zoals in de kranten met regelmaat te lezen valt, ook met regelmaat jeugdhulpverleners die ernstig tekort schieten of niet op het gewenste niveau werken. Dit kan verschillende redenen hebben. Jeugdigen en ouders kunnen hier de dupe van worden.

Met de verplichte registratie van jeugdhulpverleners wil de Tweede Kamer de jeugdsector verder professionaliseren. Om een registratie te hebben en te houden moeten jeugdhulpverleners aan een aantal eisen voldoen. Zo moeten ze hun vakkennis op peil houden en in hun werk voldoen aan gedragscodes van hun beroepsvereniging. Een registratie zou dus een soort ´kwaliteitskeurmerk´ voor ouders, jeugdigen en andere hulpvragers kunnen zijn.