Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Meisjes met ADHD en autisme groter risico op misbruik

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
donderdag, 22 november 2012
Ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme worden bij meisjes vaak een stuk later opgemerkt dan bij jongens, wat grote risico's voor deze meisjes meebrengt, Prof.dr. Rutger-Jan van der Gaag, hoogleraar Klinische kinder- & jeugdpsychiatrie. Hij vindt het belangrijk dat er meer aandacht voor deze groep komt.

Naast het feit dat autisme en ADHD minder vaak voorkomen bij meisjes dan bij jongens, wordt het gedrag bij meisjes vaak anders geïnterpreteert. Zo zijn kenmerken van autisme veelal verlegenheid en angstig gedrag. Omdat dit gedrag veelal gezien wordt als 'passend bij meisjes van een bepaalde leeftijd', wordt er vaak ten onrechte geen onderzoek gedaan naar autisme spectrum stoornissen. Bij gedrag dat past bij ADHD wordt een meisje al snel 'gewoon' een extraverte persoonlijkheid toegeschreven. Hierdoor blijft ook de aandachtstekortstoornis vaak onopgemerkt. Meisjes met ADHD neigen vaker dan leeftijdsgenootjes zonder ADHD tot impulsief en seksueel uitdagend gedrag. Meisjes met autisme kunnen vaak hun eigen grenzen onvoldoende aangeven. Hierdoor hebben deze twee groepen grote kans om slachtoffer te worden van misbruik. Van der Gaag is begeleider van een langlopend onderzoek naar psychopathologie bij meisjes. De resultaten van het onderzoek waarover hij sprak op het symposium zijn aangeboden aan het tijdschrift Journal of Dual Diagnoses.

Bron: balansdigitaal