Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Redenen waarom allochtonen worden onderschat in het onderwijs

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
donderdag, 22 mei 2008

Slimme allochtone leerlingen worden vaak onderschat. Zij komen vaker op een te laag schoolniveau terecht dan hun autochtone leeftijdsgenoten. Het is echter te makkelijk om dit geheel te wijten aan onderadvisering door leerkrachten.


Mariette de Haan, Hoogleraar Interculturele Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht meent dat er verschillende redenen zijn waarom allochtone leerlingen vaak onderschat lijken te worden. Een eerste reden is de minder goede talige uitgangspositie van allochtonen.

Aan het einde van de basisschool hebben allochtone kinderen gemiddeld een taalachterstand van twee jaar. Het kost tijd om deze achterstand te overbruggen. Een tweede reden is dat veel allochtonen thuis relatief minder ondersteund worden in hun schoolcarriere.

De reden hiertoe ligt in het feit dat veel allochtone ouders simpelweg niet over de kennis beschikken hoe ze een ondersteuning invulling zouden kunnen geven. Naast de taalproblemen en vaak zelf lage scholing die ouders hebben speelt ook het cultuurverschil een rol. In landen als Marokko en Pakistan bepaalt puur de school de vervolgopleiding van een leerling, terwijl in Nederland ouders hierin gedeeltelijk mee kunnen beslissen.

Het Nederlandse schoolsysteem steekt bovendien behoorlijk ingewikkeld in elkaar. Heb je het zelf niet doorlopen vergt het veel uitleg. Inmiddels komt er een tweede generatie allochtone ouders aan die zelf zijn opgegroeid in Nederland en dus wel de taal goed beheersen en het Nederlandse schoolsysteem hebben doorlopen.

De Haan voorspelt dat dit een effect zal hebben op de verdeling van autochtonen en allochtonen over de onderwijsniveaus. Ze voorspelt dat door deze verschuiving van de ‘derde generatie’ allochtonen meer op de Universiteit terecht zullen komen.

Bron: Ublad, weekblad van de Universiteit Utrecht, 22 mei 2008