Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Bemoeienis school is essentieel bij aanpak pesten

Gepubliceerd door Eveline Groeneveld op:
vrijdag, 30 mei 2008
Uit onderzoek van de GGD blijkt dat de school een belangrijke functie heeft bij de aanpak van pesten. Alleen als de school zich actief bemoeit met de problematiek is het pesten te verminderen. Uit de studie blijkt dat 21 procent van de basisschoolkinderen regelmatig wordt gepest. Ongeveer 8% van de leerlingen pest zelf andere kinderen. Het komt geregeld voor dat basisschoolkinderen zowel gepest worden als zelf pesten.

De GGD voerde op 24 basisscholen de PRIMA-methode in. PRIMA staat voor PRoefIMplementatieAntipestbeleid. Kinderen die zelf pesten en gepest worden, worden intenstief begeleid. Door middel van rollenspelen en antipestlessen worden de kinderen geholpen om een einde te maken aan het pesten. Ook de ouders worden betrokken bij het PRIMA-project. In de klas wordt over pestproblematiek gepraat en wordt gewerkt aan een algemene gedragscode.

Na twee jaar bleek dat het aantal gepeste kinderen met bijna tweederde is verminderd. Het aantal pesters is na twee jaar met bijna de helft gedaald. Het PRIMA-onderzoek laat ook zien dat het belangrijk is om pesten al op jonge leeftijd onder de aandacht te brengen. De PRIMAanti-pestmethode werkt met name voor kinderen in groep 6. Het blijkt ook goed te zijn om meerdere anti-pestactiviteiten te combineren, zoals het gelijktijdig invoeren van een gedragscode, het opstellen van groepsregels en het geven van lessen over pesten.