Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Plan voor expertisecentrum loverboyproblematiek

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
vrijdag, 17 januari 2014
Loverboys – jongemannen die meisjes ronselen voor prostitutie – zijn de nachtmerrie van veel ouders. Het aantal slachtoffers van loverboys neemt in Nederland toe. Internet is een belangrijk ‘hulpmiddel’ voor deze, op het eerste gezicht vaak charmante, jongens.

Daar moet verandering in komen, vinden verschillende jeugdzorgorganisaties in ons land. Er wordt gepleit voor een virtueel landelijk expertisecentrum. Hierin zou aanwezige kennis over de aanpak van loverboys en mensenhandel moeten worden gebundeld en onderling gedeeld. Op korte termijn zal hiervoor een plan worden gerealiseerd door een commissie van afgevaardigden van de deelnemende organisaties, waaronder MOVISIE, Jeugdhulp op Maat en Horizon. Aandacht voor preventie, vroegsignalering en nazorg is cruciaal bij het tijdig ingrijpen en het voorkomen dat meisjes meerdere keren slachtoffer worden.

Bron: Expertisecentrum kwetsbare meiden; Nationale Zorggids