Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

ADHD en omgaan met stress: invloed van de hersenen

Gepubliceerd door Eveline Groeneveld op:
woensdag, 04 juni 2008
Zoals veel ouders van kinderen met ADHD weten, hebben kinderen met een “attention-deficit hyperactivity disorder” vaak moeite om met stress om te gaan. Een team van Australische onderzoekers denken te weten hoe dit komt.

Bij 24 kinderen met ADHD (met aandachtstekort en hyperactiviteit) werd een hersenscan gemaakt. De rechter pariëtale hersenkwab van kinderen met ADHD bleek minder goed te functioneren dan die van kinderen zonder ADHD. Deze hersenkwab wordt onder andere in verband gebracht met de ontwikkeling van strategieën om met stress om te gaan.

Professor Vance van het Melbourne's Royal Children’s Hospital legt uit: “deze kinderen met ADHD hebben de situatie vaak niet onder controle. Ze gebruiken onhandige strategieën om met stress om te gaan, zoals het continu veranderen van spelregels of het aangaan van eindloze discussies. Deze onderzoeksresultaten zouden echt kunnen bijdragen aan een betere behandeling van ADHD. De kinderen moeten leren om beter om te gaan met de eisen die aan hen gesteld worden, bijvoorbeeld door school, vrienden en familie.” Wellicht ten overvloede herhaalt Vance: het is absoluut uitgesloten dat ADHD het gevolg is van een slechte opvoeding of gebrek aan discipline!

Meer onderzoek naar de relatie tussen de werking van de hersenen en het ontstaan van ADHD wordt momenteel uitgevoerd. We houden het voor u in de gaten.

Hersenscan van kinderen met en zonder ADHD
Hersenscan van kinderen met en zonder ADHD
Onderzoek uitgevoerd door de University of Melbourne