Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Hoe weet je of een kind ADHD heeft?

Gepubliceerd door Eveline Groeneveld op:
woensdag, 04 juni 2008
"Maar ik ben ook wel eens heel erg druk. Dan heb ik toch niet gelijk ADHD?", "ADHD-gedrag hoort gewoon bij een jong kind". Hoe vaak heeft u dit gehoord? Wanneer u een ouder bent van een kind met ADHD komt u dergelijke uitspraken vast regelmatig tegen. En gedeeltelijk is het waar: niet iedereen die druk, onrustig, impulsief en onoplettend is, heeft last van ADHD.

Het omgekeerde is echter ook waar: sommige kinderen die last hebben van deze symptomen, hebben wel ADHD. Wat is nu het verschil tussen een kind met ADHD en een "normaal" kind dat vaak druk is?

De diagnose ADHD kan pas gesteld worden als het duidelijk is dat het drukke, onoplettende, impulsieve en onrustige gedrag niet bij de leeftijd past. Het ADHD-gedrag moet zijn ontstaan voor het zevende levensjaar en tenminste zes maanden aanhouden. Ook moet het kind verschillende gedragingen laten zien die passen in het beeld van ADHD. Hoeveel en welke gedragingen het kind moet vertonen, is duidelijk omschreven in de DSM-IV-TR. Maar het meest belangrijke criterium is wel het volgende: het gedrag moet het kind beperken in zijn doen en laten. In tenminste twee situaties, bijvoorbeeld  op school en thuis, moet het kind hinder ondervinden van zijn drukke of onoplettende gedrag. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het kind vanwege zin gebrek aan concentratievermogen moeite heeft met schoolwerk en slechte cijfers haalt.

Wat houdt dit in? Dit betekent dat sommige kinderen die ADHD-symptomen vertonen wel ADHD hebben en anderen niet. Het betekent ook dat de diagnose pas gesteld kan worden als aan heel specifieke criteria wordt voldaan. Meestal wordt gebruik gemaakt van criteria die staan vermeld in de DSM-IV-TR: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Enkel een bevoegde professional, zoals een kinderpsychiater, mag de diagnose ADHD stellen.

ADHD