Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Kinderombudsman komt er

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
woensdag, 26 november 2008

Na jarenlang proberen, lukt het nu toch: er komt een zogenaamde kinderombudsman. PvdA-Tweede Kamerlid Khadija Arib presenteert binnenkort een wetsvoorstel dat kan rekenen op steun van een meerderheid van de Tweede Kamer en door minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin.e rmeerde. Het vernieuwde wetsvoorstel gaat over twee weken naar de Raad van State.

Wat doet de kinderombudsman?
De hoofdtaak van de kinderombudsman wordt ervoor te zorgen dat Nederland het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind goed naleeft. De kinderombudsman moet hierover jaarlijks verslag uitbrengen.
Daarnaast zal de kinderombudsman erop moeten toezien dat jongere gebruik kunnen maken van bestaande regelingen om beklag te doen. Ook moet hij of zij redeneren vanuit de belangen van kinderen. Deze persoon zal net als de echte Ombudsman door de Tweede Kamer worden benoemd en krijgt evenveel bevoegdheden.

Reeds in 1999 heeft het kinderrechtencomité in Genève Nederland aanbevolen over te gaan tot de instelling van een instituut kinderombudsman.

Kamerlid Arib benadrukt dat het van belang is dat de kinderombudsman zich niet beperkt tot de overheidsinstanties maar zich ook mag bemoeien met gepriviseerde instellingen binnen de jeugdzorg.