Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Bussemaker voor bezuinigingen AWBZ

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
maandag, 15 december 2008
De AWBZ
Er is veel te doen om de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Deze wet, die bepaalt dat voor bepaalde cliënten zware geneeskundige risico's die niet onder de zorgverzekeringen vallen gedekt worden, gaat per 2009 veranderen: De zogenaamde 'ondersteunende begeleiding' wordt geschrapt uit het AWBZ-pakket.

Ondersteunende begeleiding

Bij ondersteunende begeleiding gaat het om persoonlijke ondersteuning van de jongere met beperkingen. Door de aangekondige bezuiningen krijgen deze jongeren, die bijvoorbeeld een verstandelijke handicap of een gedragsstoornis hebben, straks minder hulp. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan bepaalde vorm van persoonlijke begeleiding voor kinderen met een lichtere vorm van autisme of studiebegeleiding voor bepaalde kinderen met dyslexie. Voortaan moet een arts bekijken of er ook andere manieren zijn om de jongere te helpen.


Vooral voor kinderen die nu het speciaal onderwijs volgen heeft dit grote gevolgen. Op 8 december 2008 vond er een demostratie van deze groep gedupeerden plaats op het Museumplein in Amsterdam. De demonstranten hadden een tenten- en huttenkamp gebouwd. Daarmee wilden ze laten zien dat ze in de toekomst hun eigen voorzieningen moeten gaan regelen.

Verdeelde opvattingen
Onder politici lopen de opvattingen over de bezuiniging sterk uiteen. SER-kroonlid Robin Linschoten is van mening dat in de oude situatie het voor veel kinderen te makkelijk is om een PGB aan te vragen.

Het Amsterdamse SP-gemeenteraadslid van der Pligt vreest dat door de maatregel onder meer begeleiding bij zelfstandig wonen en hulp aan gezinnen met een kind met een gedragsstoornis verdwijnen, hetgeen haars inziens onverantwoord is en voorkomen moet worden.