Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Vuurwerk en pedagogisch handelen

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
zondag, 28 december 2008

De jaarwisseling komt er weer aan, en daar hoort voor veel gezinnen het afsteken van vuurwerk bij. Vooral jongens kopen vaak graag veel mooi vuurwerk om samen met vrienden af te steken.

Het is bekend dat vuurwerk ook risico's met zich meebrengt als het niet op de juiste wijze wordt gebruikt. Ouders hebben wederom een belangrijke taak in het toezien op de veiligheid van hun kind en duidelijke grenzen te stellen.

Algemene afspraken omtrent het kopen en afsteken van vuurwerk

Jongeren onder de 16 jaar mogen niet zelf vuurwerk kopen. Er moet een volwassene mee. Maak van het vuurwerk kopen met uw kind een leuke gezamelijke activiteit. Vul samen de bestellijst in en overleg over het vuurwerk dat gekocht gaat worden. Maak ook vooraf afspraken over het budget en een eventuele eigen bijdrage van het kind.

Maak ook afspraken over het bewaren en moment van afsteken. 

Oudere kinderen (adolescenten) zullen soms zonder supervisie van een ouder vuurwerk afsteken. Zorgt u in dit geval nogmaals voor een extra goede voorlichting omtrent het gebruik van vuurwerk en de gevaren.

Maak afspraken over wat er gebeurt als uw kind zich niet aan de afspraken houdt.

Het is belangrijk dat u zelf het goede voorbeeld geeft: koop legaal vuurwerk in een erkende vuurwerkwinkel, houd u aan de afsteektijden en ruim samen met uw kind en de buren de vuurwerkresten op.

 

 

Tips van Bureau Halt omtrent het veilig afsteken van vuurwerk

  • bewaar vuurwerk op een veilige, droge plek
  • draag geen kleding van kunststof; het brandt snel en smelt vast op je huid
  • stop vuurwerk nooit in je zakken
  • steek vuurwerk af op een rustige open plek en zorg dat niemand wordt geraakt
  • lees voor het afsteken de gebruiksaanwijzing
  • gebruik een aansteeklont en een veiligheidsbril
  • zet vuurpijlen in een fles die stevig rechtop staat en voor 1/3 is gevuld met los zand
  • ga na het aansteken direct zes flinke stappen naar achteren
  • laat vochtig en oud vuurwerk liggen
  • steek weigeraars niet opnieuw af

Voor meer informatie kunt u terecht bij de pedagogen van Online Pedagoog. Wij wensen u een gezellige en vooral veilige jaarwisseling.