Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Belastingdienst keert kindgebonden budget uit

Gepubliceerd door Barbara Arbesser op:
vrijdag, 16 januari 2009

Het is bekend dat het opvoedenvan kinderen een flinke duit kost. Veel Nederlandse gezinnen moeten met regelmaat de eindjes aan elkaar knopen om hun kinderen te voorzien in behoeften zoals voedsel, kleding, scholing, contributies en andere kostenposten.

Vanaf dit jaar komen gezinnen met kinderen met een niet te hoog brutogezinsinkomen in aanmerking voor een kindgebonden budget. De hoogte van dit budget, dat maandelijks wordt uitgekeerd door de belastingdienst is afhankelijk van het aantal kinderen onder 18 jaar en het inkomen van het gezin.
 

Het kindgebonden budget vervangt de tot nu toe uitgekeerde kindertoeslag. Het verschil is, dat de kindertoeslag slechts afhankelijk was van het gezinsinkomen maar niet van het aantal kinderen. Het kindgebonden budget is dus een meer gespecificeerde tegemoetkoming, waarbij gezinnen met meerdere kinderen meer worden ondersteund. 

Naast het nieuwe kindgebonden budget blijft de bekende kinderbijslag bestaan. Kinderbijslag is een bijdrage van de overheid die niet afhankelijk is van het inkomen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert de kinderbijslag naast het kindgebonden budget uit.

Voor meer informatie of als u wilt weten of uw gezin in aanmerking komt voor het kindgebonden budget, verwijst Online Pedagoog u naar de website van het Ministerie van Jeugd en Gezin.