Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

Nieuws

Pagina:

Jongere mag geen alcohol meenemen

Alcohol meenemen onder je 16e – vanaf 1 januari 2013 kan een jongere hier een fikse boete voor opgelegd krijgen. Om jongeren hierover voor te lichten, wordt op 17 december 2012 wordt de campagne 'Alcohol bij je? Komt je duur te staan' gestart door Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. De maatregel is onderdeel van de nieuwe Drank- en horecawet. De nieuwe wet geldt voor sterke drank, maar ook bier wijn en mixdrankjes. De boete bedraagt 45 euro.
Geschreven op: 11-Dec-2012
Lees meer....

Nieuw verband motorische problemen en dyslexie

Onderzoek naar lezen en hersenactiviteit werpt nieuw licht op dyslexie De precieze oorzaak van de complexe leesstoornis Dyslexie is al vele jaren een belangrijk speerpunt in onderzoeksland. Een opvallende, tot nu toe niet geheel verklaarde waarneming toont aan dat kinderen met dyslexie aanzienlijk vaker problemen hebben met hun handschrift – ook als ze alle letters al kennen. We weten dat de hersenen van kinderen met dyslexie anders werken dan die van kinderen zonder deze leesstoornis. Uit nieuw onderzoek naar lezen in het Frans en in het Chinees blijkt dat bij het lezen in beide talen zowel het visuele woordvormingsgebied als het motorische aansturingsgebied in de hersenen actief is. Neurowetenschapper Uta Frith ziet in deze nieuwe bevinding een mogelijke verklaring waarom veel mensen met dyslexie ook problemen met de schrijfmotoriek hebben. Bron: Balansdigitaal.nl
Geschreven op: 28-Nov-2012
Lees meer....

Meisjes met ADHD en autisme groter risico op misbruik

Ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme worden bij meisjes vaak een stuk later opgemerkt dan bij jongens, wat grote risico's voor deze meisjes meebrengt, Prof.dr. Rutger-Jan van der Gaag, hoogleraar Klinische kinder- & jeugdpsychiatrie. Hij vindt het belangrijk dat er meer aandacht voor deze groep komt. Naast het feit dat autisme en ADHD minder vaak voorkomt bij meisjes dan bij jongens, wordt het gedrag bij meisjes vaak anders geïnterpreteert. Zo zijn kenmerken van autisme veelal verlegenheid en angstig gedrag. Omdat dit gedrag veelal gezien wordt als 'passend bij meisjes van een bepaalde leeftijd', wordt er vaak ten onrechte geen onderzoek gedaan naar autisme spectrum stoornissen. Bij gedrag dat past bij ADHD wordt een meisje al snel 'gewoon' een extraverte persoonlijkheid toegeschreven. Hierdoor blijft ook de aandachtstekortstoornis vaak onopgemerkt. Meisjes met ADHD neigen vaker dan leeftijdsgenootjes zonder ADHD tot impulsief en seksueel uitdagend gedrag. Meisjes met autisme kunnen vaak hun eigen grenzen onvoldoende aangeven. Hierdoor hebben deze twee groepen grote kans om slachtoffer te worden van misbruik. Van der Gaag is begeleider van een langlopend onderzoek naar psychopathologie bij meisjes. De resultaten van het onderzoek waarover hij sprak op het symposium zijn aangeboden aan het tijdschrift Journal of Dual Diagnoses. Bron: balansdigitaal
Geschreven op: 22-Nov-2012
Lees meer....

Online Pedagoog in het AD: tips voor omgaan met feestdagenstress

De feestdagen, en dan in het bijzonder Sinterklaas, brengen kunnen naast gezelligheid ook de nodige stress meebrengen, vooral wanneer kinderen alles uit de speelgoedfolder op hun verlanglijstjes zetten. Hoe kan hiermee worden omgegaan, vraagt journaliste Eefje Oomen van het Algemeen Dagblad van 20 september 2012 (pagina 6) zich af. Online Pedagoog geeft enkele opvoedkundige handreikingen.
Geschreven op: 23-Oct-2012
Lees meer....

Tips om overgewicht bij kleuters tegen te gaan

Overgewicht bij kleuters is een groeiend probleem. Steeds meer kinderen zijn ‘te dik’ en aandeel jonge kinderen met overgewicht groeit gestaag. Vooral voor opgroeiende kinderen is het belangrijk om een gezond gewicht te hebben.
Geschreven op: 11-Sep-2012
Lees meer....

Hoe kunt u het internetgedrag van uw kind in de gaten houden?

Het is belangrijk dat je als ouder zijnde meekijkt met het online-gedrag van je kinderen. Vraag hen wat ze doen op internet en waar ze mee bezig zijn. Uit onderzoek blijkt dat veel ouders meekijken met hun kinderen, maar nog niet elke ouder doet dit. Je hebt hier ook niet altijd de mogelijkheid toe, daarom hebben wij een aantal tips bedacht.
Geschreven op: 10-Sep-2012
Lees meer....

Proef adolescentenstrafrecht van start

In de pedagogiek en justitie is er al enige tijd discussie op welke wijze adolescenten die een delict hebben gepleegd, zouden moerten worden berecht. In september is in de gemeente Almelo een proef begonnen met een zogenaamd apart ´ adolescentenstrafrecht´. Tijdens deze proef wordt er voor adolescente verdachten een advies met betrekking tot de straf opgesteld, waarbij er meer aandacht is voor de ontwikkelingsfase van de jeugdige. Dit advies wordt geformuleerd door Reclasseringswerkers en onderzoekers van de Raad voor de Kinderbescherming. Dit advies wordt aan de rechter en het openbaar ministerie, die aan de hand hiervan of er een sanctie uit het jeugdstrafrecht of uit het volwassenstrafrecht moeten worden opgelegd.
Geschreven op: 20-Aug-2012
Lees meer....

Heeft uw kind een achterstand in de spraakontwikkeling?

Een kind heeft ongeveer vijf jaar nodig om te leren praten. Het begint met brabbelen en langzaam maar zeker ontstaan er woordjes. Na de woordjes worden het zinnetjes, en deze worden gaandeweg weer langer en moeilijk. Het kan zijn dat bij sommige kinderen het leren praten langzamer op gang komt dan bij leeftijdgenootjes, maar dit hoeft helemaal geen probleem te zijn. Niet elk kind is hetzelfde!
Geschreven op: 08-Aug-2012
Lees meer....

Interview Online Pedagoog over verre reizen met kinderen

In juli/augustus nummer van Kinderwijz staat een interview met Eveline Groeneveld van Online Pedagoog over verre reizen met kinderen. Wat betekent reizen voor de ontwikkeling van kinderen? Hoe kan je omgaan met een cultuurshock? En hoe doe je dat met school? Deze en meer vragen worden beantwoord in het artikel.
Geschreven op: 01-Aug-2012
Lees meer....

Hoe herkent u hoogbegaafdheid bij uw kind?

Er wordt gesproken over hoogbegaafdheid wanneer een kind een IQ van 130 of meer heeft, maar eigenlijk gaat hoogbegaafdheid verder dan een hoog IQ. Er zijn verschillende gebieden qua hoogbegaafheid. Zo kan de een ontzettend goed wiskundige vraagstukken ontcijferen en de ander heeft een muzikaal talent. Wel is het zo dat hoogbegaafde kinderen over het algemeen op alle vakgebieden hoger dan het gemiddelde scoren.
Geschreven op: 01-Aug-2012
Lees meer....

Nachtmerries bij peuters

Bij sommige peuters komt het regelmatig voor, een nachtmerrie. Soms worden peuters dan geheel overstuur wakker. Het beste is dan om je kind gerust te stellen. Geef hem een slokje water om van de schrik te bekomen en laat hem over de droom vertellen.
Geschreven op: 05-Jul-2012
Lees meer....

Facebook wil kinderen beter beschermen op internet

Momenteel zou Facebook bezig zijn om een functie te testen waarmee kinderen onder de 13 jaar onder toezicht van hun ouders toch gebruik kunnen maken van het sociale netwerk. Aan Facebook zit namelijk een leeftijdsgrens van 13 jaar, maar Facebook zou hier iets aan willen doen omdat er momenteel veel kinderen onder de 13 jaar al actief zouden zijn op het sociale netwerk. Er wordt namelijk vaak gelogen over de echte leeftijd van de kinderen.
Geschreven op: 26-Jun-2012
Lees meer....

Je kind voorbereiden op een schoolreis

Meestal krijgt je kind een brief mee naar huis waar informatie in staat over de schoolreis, maar uit onderzoek blijkt dat lang niet elke ouder zijn kind goed voorbereid op schoolreisje stuurt.
Geschreven op: 26-Jun-2012
Lees meer....

Kamer: Registratie jeugdhulpverleners verplicht

Een verplichte registratie voor jeugdhulpverleners in een beroepsregister – dit voorstel van Tweede Kamerlid Nine Kooiman (SP) is op 12 juni j.l. aangenomen door de Tweede Kamer. Dit publiceerde het Nederlands Jeugdinstituut in zijn actualiteitenrubriek. Jeugdhulpverleners zijn te vinden in diverse bedrijven, organisaties en instellingen. Verreweg de meesten werken op hoog niveau. Helaas zijn er, zoals in de kranten met regelmaat te lezen valt, ook met regelmaat jeugdhulpverleners die ernstig tekort schieten of niet op het gewenste niveau werken. Dit kan verschillende redenen hebben. Jeugdigen en ouders kunnen hier de dupe van worden. Met de verplichte registratie van jeugdhulpverleners wil de Tweede Kamer de jeugdsector verder professionaliseren. Om een registratie te hebben en te houden moeten jeugdhulpverleners aan een aantal eisen voldoen. Zo moeten ze hun vakkennis op peil houden en in hun werk voldoen aan gedragscodes van hun beroepsvereniging. Een registratie zou dus een soort ´kwaliteitskeurmerk´ voor ouders, jeugdigen en andere hulpvragers kunnen zijn.
Geschreven op: 14-Jun-2012
Lees meer....

Mijn Kind Online: mobiel belangrijk voor jeugd

Mijn Kind Online benaderde ongeveer 2.600 kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar met vragen over de rol die de een mobiele telefoon voor hen heeft. Enkele bevindingen uit de rapportage van “Hey, what's app? : 8-18-jarigen en mobiele telefoons .”
Geschreven op: 18-May-2012
Lees meer....

Veiligheid kind op internet steeds belangrijker

Als het gaat om de veiligheid van kinderen op internet, ligt de nadruk vaak op bescherming bieden van buitenaf – via siteblockers, kindvriendelijke browsers en ouderlijk toezicht. Deze manieren alleen volstaan niet meer in dit digitale tijdperk, zo schrijft de Europese Commissie in haar strategie voor beter internet voor kinderen, die begin mei verscheen. Diverse online lokkertjes trekken kinderen vaker over de streep om meer informatie over zichzelf bloot te geven dan verstandig is – informatie die terecht kan komen bij verkeerde personen.
Geschreven op: 09-May-2012
Lees meer....

Film over omgang met verlies

Het verlies van een dierbare kan veel van een gezin vergen. Ouders, die zelf vaak in rouw verkeren, maken zich tegelijk zorgen om wat het verlies bij hun kind teweegbrengt. De film "Wie weg is wordt gezien" van n Eva Nijsten, is een bijzondere documentaire die laat zien hoe kinderen (ook) op speelse wijze kunnen omgaan met hun verlies van een dierbare. De film, die heeft gedraaid op het Nederlands Film Festival, is vanaf nu in de winkels te koop. Op de website www.omgaan-met-verlies.info is meer informatie over de film te vinden.
Geschreven op: 18-Apr-2012
Lees meer....

Canon Jeugdzorg - proefversie online

De zorg voor de jeugd heeft door de eeuwen heen veel veranderingen en hoogtepunten beleefd. Het verhaal van de jeugdzorg van Nederland en Vlaanderen door de eeuwen heen wordt in kaart gebracht op de nieuwe website Canonjeugdzorg.nl.
Geschreven op: 02-Apr-2012
Lees meer....

Beeldhorloge helpt jeugd met slecht tijdgevoel

Een blik op ons horloge vertelt ons of het tijd is om op te staan, of we op tijd zijn voor school of werk en of het al tijd is om te eten. Niet alleen met de klok oriënteren we ons op de tijd; ons tijdgevoel helpt ons vaak de tijd in te schatten en onze dag in te delen. Niet voor iedereen is dit echter vanzelfsprekend. Er zijn jongeren die grote moeite hebben om hun dag te structureren of te bedenken waar het tijd voor is en die niet goed uit de voeten kunnen met een normaal horloge. Voor hen kan het beeldhorloge soalaas bieden. Op 9 maart jongstleden werd het eerste beeldhorloge uitgereikt.
Geschreven op: 20-Mar-2012
Lees meer....

Afgewezen tieners zoeken eerder relatie

Er bestaat bij tieners een relatie tussen liefde zoeken en liefde tekort komen. Vandaag promoveert socioloog Katya Ivanova op dit onderwerp. Jongeren die in hun een zekere mate aan warmte en positiviteit missen, bleken eerder een romantische relatie aan te gaan. De bevindingen zouden een zekere compensatiedrang kunnen suggereren. Ook bij pubers tussen die tussen 11 en 13 jaar een scheiding van hun ouders doormaakten, bleken eerder een relatie aan te gaan dan leeftijdsgenoten met niet-gescheiden ouders.
Geschreven op: 05-Mar-2012
Lees meer....

Minister: Altijd wiskunde bij HAVO-examen

Eindexamen doen zonder wiskunde – als het aan Marja van Bijster veldt, minister van Onderwijs ligt, is dit binnenkort verleden tijd voor HAVO-leerlingen. VWO leerlingen komen bij hun examen niet meer onder wiskunde uit. Wiskunde is belangrijk voor zowel de doorstroming van de vervolgopleiding als het vermogen tot analytisch denken, aldus van Bijsterveld. Het profiel cultuur en maatschappij bevat nu op HAVO niveau geen wiskunde. Naast een verplichting in het eindexamen, vindt de minister dat er ook meer lesuren aan wiskunde zouden moeten worden besteed aan wiskunde. Het zou een kernvak moeten worden op het voortgezet onderwijs.
Geschreven op: 21-Feb-2012
Lees meer....

PVG-dieet blijkt effectief bij ADHD

ADHD en medicijnen - enerzijds een uitkomst voor veel kinderen met bijvoorbeeld druk gedrag of concentratieproblemen op school. Toch geven veel ouders en jongeren aan dat ze de voorkeur geven aan een natuurlijkere manier van symtoombestrijding - door middel van voeding bijvoorbeeld. Het Pelsser Voeding en Gedrag (PVG)-dieet is onlangs door Erkenningscommissie Interventies benoemd tot een effectieve manier om ADHD-symptomen te verminderen bij kinderen. Het gaat hier om kinderen in de leeftijd van 2 tot 15 jaar. Het PVG dieet is een redelijk streng dieet waarbij er slechts een aantal voedingsmiddelen worden gegeten. Het hypoallergene dieet wordt individeel afgesteld en gaandeweg uitgebreid. Hoewel het dieet positieve resultaten laat zien, is het nog niet bekend of er ook schadelijke consequenties zitten aan het weinig gevarieerde voedingspatroon dat het PVG-dieet met zich meebrengt.
Geschreven op: 06-Feb-2012
Lees meer....

iDeal storing treft klanten

Door een storing bij de ING bank is de digitale omgeving van deze bank tijdelijk niet beschikbaar. Klanten van deze bank kunnen daardoor ook tijdelijk geen aankopen doen via iDeal. De ING bank meldt op haar website dat er alles aan wordt gedaan om dit probleem snel te verhelpen. Heeft u problemen met uw iDeal betaling bij Online Pedagoog of kunt u door een storing bij uw bank of om een andere reden niet met iDeal betalen? Stuur ons dan een mailtje op info@onlinepedagoog.nl en wij nemen contact met u op. Bij voorbaat dank voor de medewerking! Het team van Online Pedagoog
Geschreven op: 24-Jan-2012
Lees meer....

Ouders en school belangrijk bij pesterijen

Een van de nachtmerries van elke ouder is dat zijn of haar kind het slachtoffer wordt van pesterijen op school. Veel ouders van gepeste kinderen voelen zich soms behoorlijk macheloos. ´Praat met en luister naar je kind.´ luidt het advies op grond van het proefschrift van Mariëlle Bonnet, die deze maand aan de Vrije Universiteit op dit onderwerp gepromoveerd is.
Geschreven op: 19-Jan-2012
Lees meer....

Kinderopvang ondersteund bij kwaliteit

Voor veel werkende ouders is kinderopvang een zeer belangrijke voorziening. De kwaliteit van de opvang wordt staat alleen bij de instellingen en ouders hoog in het vaandel; ook de Vereniging van Nederlandse gemeenten wil meewerken aan de kwaliteitsverbetering en –borging.
Geschreven op: 10-Jan-2012
Lees meer....