Aanmelden
 Wachtwoord vergeten?

In de pers

Juli 2013: Webartikel voor Volgens Nederland


Hoe kunnen jonge kinderen veilig buitenspelen? Dat vroeg journaliste Audrey Zonneveld zich af. Online Pedagoog geeft enkele handreikingen. Lees het artikel op http://www.volgensnederland.nl/themas/veiligheid/zo-leer-je-kinderen-veilig-buitenspelen

Juli 2013: Artikel in Kek Mama

"Van mama's mannetje naar macho" heet het artikel in Kek Mama 7 (pg 43). Het artikel gaat in op knuffelen en seksespecifiek gedrag van met name jongens op de basisschool. Online Pedagoog gaat in op het proces van loskomen van de ouders. 

 

20 september 2012: Artikel in het Algemeen Dagblad 

De feestdagen, en dan in het bijzonder Sinterklaas, brengen kunnen naast gezelligheid ook de nodige stress meebrengen, vooral wanneer kinderen alles uit de speelgoedfolder op hun verlanglijstjes zetten. Hoe kan hiermee worden omgegaan, vraagt journaliste Eefje Oomen van het Algemeen Dagblad van 20 september 2012 (pagina 6) zich af. Online Pedagoog geeft enkele opvoedkundige handreikingen.

 

Augustus 2012: Interview in Kinderwijz over verre reizen met kinderen

 

In het blad Kinderwijz van deze maand staat een interview met Eveline Groeneveld van Online Pedagoog over verre reizen met kinderen.

Wat betekent reizen voor de ontwikkeling van kinderen? Hoe kan je omgaan met een cultuurshock? En hoe doe je dat met school? Deze en andere vragen worden beantwoord in het artikel.

 

Download het interview uit Kinderwijz over verre reizen met kinderen.

 

Kinderwijz is een magazine voor iedereen die met kinderen werkt of betrokken is bij de opvoeding van kinderen. Kinderwijz wil op een positieve manier informeren, inspireren en praktische adviezen geven door deskundigen op allerlei gebieden aan het woord te laten. Kinderwijz staat vol artikelen, interessante interviews, tips en achtergrondinformatie.

Kijk voor meer informatie over het tijdschrift Kinderwijz op http://www.kinderwijz.nl.

 

2 april 2012: Artikel in NRC Next. 

Vandaag wordt er in de rubriek Next Question stil gestaan bij de vraag: Zijn er volkeren waar mensen nooit liegen? Online Pedagoog gaat in dit artikel in op het onderwerp 'liegen bij kinderen'. 

 

22 oktober 2011: Artikel in Dagblad van het Noorden

 

In het artikel Zakgeld is leergeld geeft Online Pedagoog tips voor het omgaan met het geven van zak- en kleedgeld bij pubers.

 


Juli 2011: Artikel in Kinderen (nummer 9, 2011)

In een voor veel ouders herkenbaar artikel in het blad Kinderen geeft Online Pedagoog enkele tips om speelafspraakjes van jonge kinderen positief te laten verlopen.

 

Augustus 2009: Artikel in Groter Groeien

Deze maand staat in het blad Groter Groeien (nummer 9) een interessant artikel over de voorbereiding van kinderen op de basisschool. Online Pedagoog heeft hieraan meegewerkt. 

In het artikel geven de redacteurs van Groter groeien in samenwerking met Online Pedagoog een plan om je kind klaar te maken voor de basisschool.

 

27 juli 2009 Groeten van MAX

Online Pedagoog geeft tips over het op vakantie gaan met kinderen. Bekijk het tv-fragment hier. Lukt dit niet? Kopieer dan deze link: http://www.groetenvanmax.nl/?waxtrapp=dpubiDsHnHUVaBHUqiwWjkwW

Mei 2009: Online Pedagoog in De Telegraaf

 

Als aanloop naar de meivakantie van 2009 publiceerde Dagblad de Telegraaf, met medewerking van Online Pedagoog, een artikel over verschillende vakantiekampen voor kinderen.

Het artikel vindt u hier

 

Mei 2009: Interview voor NVO bulletin

Het NVO bulletin is een blad voor leden van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen. In het interview komt onze werkwijze en achtergrondinformatie over de oprichting van Online Pedagoog ter sprake. Ook wordt onze werkwijze geillustreerd met een (fictief) voorbeeld-consult.

  

7 april 2009: Bijdrage aan artikel in Volkskrant

M@ma's en p@pa's bespreken alles online

Het artikel in de volkskrant gaat over online hulpverlenen. Online Pedagoog bespreekt enkele voordelen van deze vorm van hulpverlening.

Het artikel is hier te lezen.

In de 'papieren krant' is het interview met Online Pedagoog te vinden in het katern “Jong” op bladzijde 14. Oktober 2008

Deskundige van de maand bij Jonge Gezinnen

Online Pedagoog was 'deskundige van de maand' op de website van Jonge Gezinnen. 

 


 

Juli 2008: Interview met Online Pedagoog in Groter Groeien

Dit artikel gaat over de opkomst van de digitale pedagoog. Wat zijn voordelen en nadelen? En waar moet een ouder op letten wanneer hij gebruikt maakt van online hulpverlening?